Контрол гориво

Една от основните задачи пред всяка една компания, която предлага на клиентите услуги за GPS проследяване на МПС, е възможността да се установи с голяма точност злоупотребата с гориво от страна на водачите. В това отношение съществуват няколко метода за следене на количеството гориво в резервоара и неговия разход, както и за превенция на кражби чрез източване от резервоара, осъществено с електронна капачка за контрол на гърловината.

 

Първи метод - свързване към фабричния нивомер на МПС
В този случай проследяващото устройство се свързва към фабричния нивомер за горивото на МПС. При него се отчита само моментното ниво на горивото в резервоара, като точността изцяло зависи от фабричния нивомер на МПС. Изчисляването на разхода на гориво при този метод е почти невъзможно по отношение на късите маршрути.

Предимства:
   - Цената на инсталацията не се оскъпява значително.
   - Работи при голям кръг от МПС, включително и при по-стари модели.

Недостатъци:
   - Отчитането на нивото на гориво е сравнително неточно. Кражби на гориво, по-малки от
     5-6% от целия обем на резервоара, се отчитат много трудно.

   - Отчитането на разхода на гориво при кратки курсове е почти невъзможно.
   - Силно се влияе от наклона на пътя, където МПС стои или се движи.

   - При пълен резервоар има "сляпа" зона от около 5-10 см. най-отгоре, където горивото не        се отчита правилно и показва само едно и също максимално ниво.


Втори метод - свързване към допълнителен нивомер, инсталиран в МПС 

При този метод на измерване МПС-то се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара (при наличие на втори резервоар е необходима допълнителна сонда и за него). Резервоарът се пробива, като инсталацията може да отнеме няколко часа.

Предимства:
   - Постига се по-висока точност на отчитане на нивото на горивото в резервоара, 

     отколкото при фабричния нивомер на МПС.
   - Има корекция на нивото на горивото, в зависимост от неговата температура.

   - Обхваща и измерва пълния обем на резервоара (за разлика от фабричния нивомер,

     тук липсва "сляпата" зона най-отгоре при пълен резервоар).

   - Не се влияе толкова силно от наклона на пътя, където МПС стои или се движи,

     колкото при фабричния нивомер.


Недостатъци:

   - В случай, че резервоарите са 2 бр., ще е необходим отделен нивомер за всеки от тях. 

   - Инсталацията може да  отнеме няколко часа, като се предвижда източването на горивото      от резервоара и неговото пробиване с цел оборудване с допълнителен нивомер.

   - Отчитането на разхода на гориво при кратки курсове е почти невъзможно.

   - Силно се влияе от вискозитета на горивото, както и от наличието на вода в него.

   - Силно се влияе от парафин, спирт или други добавки, употребявани при зимни условия.

     

Трети метод - монтиране на допълнителен разходомер

 Чрез това устройство се измерва само и единствено разхода на гориво, то по никакъв начин не отчита нивото на горивото в резервоара. Към момента на пазара се предлагат много устройства от този тип, произведени в Австрия, Швейцария, САЩ и т.н.

Основно тези устройства се делят на два типа според принципа им на измерване (диференциално или директно) и свързване към горивната система на МПС.

    

   - Разходомер с диференциално измерване

При този разходомер се отчита количеството гориво, постъпило от резервоара към двигателя и от него се изважда количеството излишно гориво, което се връща от двигателя към резервоара. Получената разлика се явява изразходваното гориво.

   

Предимства:

   - Сравнително висока точност на отчитане на разхода на гориво.

   - При инсталирането не се налага сериозна промяна в горивопроводната система на МПС.

   - Позволява на излишното топло гориво да се върне обратно в резервоара и да затопли      

     студеното гориво в резервоара.

  

Недостатъци:

   - Много висока цена и продължително време за инсталиране.

   - Точността на отчитане е два пъти по-ниска в сравнение с разходомерите, работещи на

     принципа на директното измерване.

   - Често се налага монтирането на допълнително устройство за премахване на балончетата

     от въздух в горивопроводната система, наречено деаератор.

   - Налага се монтирането на допълнителен горивен филтър и редовната му подмяна с нов.

   - Изисква ежегодни грижи за поддръжка, като почистване и при някои от моделите

     допълнително тариране.

 

   - Разходомер с директно измерване 

При този разходомер се отчита единствено горивото, което постъпва към двигателя, като излишното гориво се пренасочва отново към двигателя, без да се връща в резервоара.

    

Предимства:

   - Два пъти по висока точност на отчитане на разхода на гориво в сравнение с  

     диференциалния разходомер.

   - По-ниска цена в сравнение с диференциалния разходомер.

   

Недостатъци:

   - Висока цена и продължително време за инсталиране.

   - При инсталирането се налага много сериозна промяна на горивопроводната система

     на МПС, като излишното гориво се пренасочва обратно към двигателя, без да се връща

     в резервоара, което не позволява на топлото излишно гориво да загрее горивото

     в резервоара и то постъпва студено в двигателя.

   - Налага се монтирането на допълнителен горивен филтър и редовната му подмяна с нов.

   - Изисква ежегодни грижи за поддръжка, като почистване и при някои от моделите

     допълнително тариране.

   

Четвърти метод - RFID електронна капачка за контрол на отварянето на резервоара

Този метод няма връзка с нивото на горивото или неговия разход. При него идеята е да се направи превенция на източването на гориво през гърловината на резервоара. Електронната капачка се състои от заключващ механизъм, антисифонна мрежа, която не позволява достъпа на маркуч до горивото, както и от сигнализационен механизъм, базиран на RFID технология. Последното не позволява на водача по никакъв начин да попречи известителния сигнал да бъде получен в контролния център при неправомерно отваряне.

 

ВНИМАНИЕ!

На пазара се предлагат евтини капачки с контакти от магнитен тип, които не предлагат никаква реална защита, защото е изключително лесно да бъдат манипулирани от водачите на МПС и абсолютно никой да не разбере кога резервоара е отварян!

Инвестицията в такава капачка с магнитно-управляем контакт е напълно безсмислена!

 

Предимства на капачките с RFID контакт:

   - Безплатно SMS известие при отваряне на резервоара (за абонати на A1 и Telenor).

   - Изключително надеждно устройство, което не може да бъде манипулирано от водачите.

   - Допълнителна защита от източване, постигната чрез стоманена антисифонна мрежа.

   - Здрав заключващ механизъм с механичен ключ.

   - Изработена от неръждаеми материали.

   - Висока степен на водоустойчивост.

  

Недостатъци на капачките с RFID контакт:

   - По-висока цена в сравнение с магнитните капачки.

 

Пети метод - директно свързване към бордовия компютър на МПС 

При този метод инсталираното GPS устройство се свързва към бордовия компютър на проследяваното МПС. За почти всички камиони с марка Mercedes, Iveco, Scania, MAN и DAF, производство след 2003 г., с GPS устройствата на Skywatch не е необходимо закупуването на никакво допълнително оборудване. Skywatch се свързва директно с бордовия компютър на тези камиони и предоставя на потребителите подробни данни относно нивото на горивото в резервоара, разхода на гориво в литри и в литри/100км., моментен разход, обороти, пробег, моточасове, температура на двигателя и т.н. За камионите с марка Volvo и Renault е необходимо закупуването на допълнително оборудване за свързване с техния бордови компютър, наречено Skywatch CAN BUS.

За леките и лекотоварни МПС за връзка с бордовия компютър задължително се изисква допълнителното закупуване на споменатия Skywatch CAN BUS.

 
Предимства:

   - Най-ниска цена в сравнение с другите методи, изискващи допълнително оборудване.

   - Минимално време за инсталиране. Свързването се извършва за 30-40 минути и всички

     данни от компютъра на МПС са достъпни за наблюдение през нашата платформа.
   - Проследява се не само нивото на горивото, но и неговия моментен разход, както и точния

     разход за определен маршрут. Освен това се отчитат и редица други показатели, като

     обороти на двигателя, температура на охлаждащата течност и др.
   - Висока точност на отчитане.

   - Не изисква ежегодни грижи за поддръжка или други инвестиции.

Недостатъци:
   - Технологията е достъпна само за някои МПС - обикновено зависи от годината на

     производство. Стандарта за пренос на данни, който се използва, е наличен в МПС,

     произведени след 2003 г.

 

В приложените файлове по-надолу можете да направите справка относно марките и моделите на МПС, на които към момента е възможно да се проследява горивото и много други параметри чрез техния бордови компютър.

 

Документи за сваляне:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах