News

 2021
 2020
 2019
 2016

 

 

 

01/09/2021
Равена ООД участва в оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

Европейкси фонд за регионално развитие - оперативна програма Иновации и конкурентоспособност.

 

Проект и главна цел: № на административния договор за БФП BG16RFOP002-2.089-3485-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 , Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

/

 
We use cookies to improve your experience of our website. Find out more.
Accept